Gårds-Shopen
Kiselgur till höns 1kg

Kiselgur till höns 1kg

279 SEK
100% ren kiselgur.
Som förebyggande åtgärd mot kvalster.
Till sandbad: 1,5 dl kiselgur blandas i 10 liter torvströ/sand/jord. Kan även med fördel strös över redet.
Vid konstaterat kvalsterangrepp:
Prepparera alla ytor hönsen kommer i kontakt med, så som väggar, tak och golv, med kiselgur.

Låt kiselguren vara i 2-3 veckor varefter det städas bort och om nödvändigt ny kiselgur appliceras.