Gårds-Shopen
Elstängsel aggregat Ellofence M350

Elstängsel aggregat Ellofence M350

1550 SEK
Ett stark nätanslutet aggregat.
Klarar mellanstora hagar med viss vegetation.
Utrustat med en kontrollampa som visar att aggregatet är i funktion.
Laddningsenergi: 6,5 Joule
Utenergi: 3,5 Joule
Spännings utan belastning: 10000V
Spännings vid 500 Ohm: 7500 V
Stängsellängd utan vegetation: 35km
Stängsellängd vid normal vegetation: 10km
Strömförbrukning: 8,0W

frakt