Gårds-Shopen
Blixtskydd till elaggregat

Blixtskydd till elaggregat

139 SEK

Kopplas mellan aggregatet, ledningen och jord. 


Blixtskyddet har som uppgift att skydda elstängselsystemet från blixtskador. Denna funktion erhålls genom ett jordat blixtavledarhorn. Vid ett eventuellt blixtnedslag vid stängslet, kommer den höga spänning som uppstår att ledas över avledarhornets gnistgap och ned i jorden. Gnistgapet ska vara ca: 1 cm för att undvika överspänning hos stängslet. frakt