Gårds-Shopen
Bio Acarid

Bio Acarid

109 SEK

BioAcarid *

mot röd fågel kvalster och krypande insekter


• effektiv biokontrollmedel mot den röda kvalster och krypande insekter

• utmärkt mot krypande insekter såsom kvalster, myror, silverfiskar och gråsuggor

• fint pulver av fossila plankton fungerar tillförlitligt även vid hög luftfuktighet

• genom direkt kontakt med BioAcarid skydds vaxskikt av kvalster förstörs. Således är de skadedjur demobilise omedelbart och torka ut

• av den biologiska strukturen är inte möjlig utveckling av resistens

BioAcarid damm i gömställen av kvalster och andra krypa skadedjur.Dosering 4-6 g / m² (duk)

• med kiselgur


Lämplig för ekologiska gårdar!

För 25 m² ytbehandling


Vad har flugor och ett isberg har gemensamt? Man kan se endast 20%!Resterande 80% består av ägg eller larver i flytande gödsel, i avföring eller liknande platser där de helt kan utvecklas till en fluga. Det är därför viktigt att stoppa problemet vid roten, nämligen att bekämpa larven. 


Aktiv substans

Kiselgur


(vi reservera oss för att ändra fraktvillkor om ni beställer många varor med frakt 89:- du de kan överskrida produkt villkoren hos Schenker)
frakt